Oferta dla firm i instytucji

 • Kompleksowa obsługa firm i instytucji w zakresie ich bieżącej działalności.
 • Reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej.
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do podjęcia działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie, weryfikacja oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umów.
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz.
 • Udział w negocjacjach.
 • Udzielanie porad prawnych.
 • Sporządzenie pism procesowych.
 • Windykacja należności:
  • prowadzenie negocjacji,
  • wezwania do zapłaty,
  • postępowania sądowe mające na celu odzyskanie wierzytelności,
  • wszczęcie i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
  • negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

© Copyright 2015 - ATS ADWOKACI