Oferta klientów indywidualnych

 • Prawo cywilne i gospodarcze
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzenie pism procesowych,
  • sporządzenie i weryfikacja umów,
  • przygotowywanie dokumentacji do
  • podjęcia działalności gospodarczej,
  • sporządzenie opinii prawnych,
  • umowy ubezpieczenia,
  • odszkodowania,
  • spadki,
  • zachowki.
 • Prawo karne
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzenie wniosków i pism procesowych,
  • reprezentacja na każdym etapie postępowania,
  • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, prywatnych oraz powodów cywilnych.
 • Windykacja należności
  • prowadzenie negocjacji,
  • wezwania do zapłaty,
  • postępowania sądowe mające na celu odzyskanie wierzytelności,
  • wszczęcie i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
 • Prawo rodzinne
  • rozwody,
  • separacje,
  • władza rodzicielska,
  • alimenty.

© Copyright 2015 - ATS ADWOKACI